Encyklopedia miasta Mielca
Wyszukiwarka haseł:
Biogramy > SZURA ZBIGNIEW JAN
SZURA ZBIGNIEW JAN, urodzony 9 XI 1952 r. w Ławnicy, pow. mielecki, syn Stefana i Krystyny z domu Sowa. Absolwent Technikum Elektrycznego w Mielcu, maturę zdał w 1972 r. Studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu ukończył w 1976 r., otrzymując tytuł inżyniera i stopień podporucznika. W latach 1976-1978 był dowódcą plutonu czołgów, a w latach 1979-1982 dowódcą kompanii czołgów 73. pułku czołgów. W tym okresie uzyskał awanse na stopnie porucznika i kapitana. W 1985 r. ukończył Akademię Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jako oficer dyplomowany i jeszcze w tym samym roku został pracownikiem dydaktyczno - naukowym w tej uczelni. Kolejnymi funkcjami, które pełnił, były: oficer sztabu w 5. Dywizji Pancernej w Gubinie (1986), szef sztabu 27. pułku czołgów (1987-1988, major), dowódca 13. pułku zmechanizowanego w Kożuchowie (1989-1991, podpułkownik), zastępca dowódcy 11. Dywizji Pancernej w Żaganiu (1991-1993) i dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej (1993-1994, pułkownik). W latach 1994-1995 był słuchaczem Podyplomowych Studiów Operacyjno - Strategicznych Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie. W 1996 r. powierzono mu stanowisko szefa Oddziału Operacyjnego Śląskiego Okręgu Wojskowego, a w 1997 r. został mianowany dowódcą 4. Dywizji Zmechanizowanej w Krośnie Odrzańskim i pełnił tę funkcję do 2001 r. W 2000 r. awansowano go na stopień generała brygady. Od 2001 r. do 2005 r. był zastępcą dowódcy 2. Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie. W 2006 r. uczestniczył jako słuchacz w kursach specjalistycznych przygotowujących do objęcia obowiązków zastępcy dowódcy Korpusu Sił Szybkiego Reagowania NATO w Istambule. Poza pracą zawodową pełnił funkcje społeczne, m.in. był dyrektorem Biura Organizacyjnego Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Wojskowych w Krakowie w latach 2001-2005 oraz uczestniczył w zabezpieczeniu wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie w 2002 r. Wyróżniony m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Zasługi dla Obronności Kraju i Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.